ยูเออีขอแสดงความยินดี กับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระบบผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

22 Dec 2020

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ขอแสดงความยินดี กับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระบบผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการ และพิธีมอบรางวัล (โครงการ 3Rs) วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวเปิดงาน และนายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี ผู้อำนวยการกองบริการจัดการกากอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน พร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่เดินทางมาร่วมงาน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโควิท-19 อย่างเคร่งครัด

More images

Related news

ยูเออีได้รางวัลผลการปฏิบัติงานด้าน QHSE ดีเด่น ประจำปี 2021 จากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

29 Nov 2021

Read

ยูเออี จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัย Safety Day

31 May 2023

Read

จุลนิติ ปีที่ 20 ฉบับ ที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2566 มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

05 Jan 2024

Read