โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR-DIW to Achieve SDGs)

24 Aug 2022

งานสรุปผลดำเนินงานและมอบรางวัลโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR-DIW to Achieve SDGs) เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้อง Royal Jubilee Ballroom อิมแพ็ค เมืองทองธานี

UAE ขอร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลการยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รางวัล CSR-DIW Award 2022 และรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2022 มากกว่า 400 โรงงาน ที่แสดงถึงการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

Related news

ขอเชิญท่าน และผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาและระดมความคิดเห็นในการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปีงบประมาณ 2563

23 July 2021

Read

UAE ขอแสดงความยินดีกับทุกสถานีที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ “สถานีดีพร้อม” ประจำปี 2565

25 Oct 2022

Read

UAE ให้บริการตรวจวิเคราะห์สารไซยาไนด์ (Cyanide) ตัวอย่าง น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำประปา โดย ห้องปฏิบัติการระดับสากลที่ได้รับรอง ISO/IEC 17025

16 May 2023

Read