สรุปผลการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2)

24 May 2023

เรียน ทุกท่านค่ะ

ขอนำส่งสรุปผลการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2)

โดยสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Q3OomYDchMGqPt1AsVKIGiAJh6dyIj0k?usp=share_link

ขอบคุณค่ะ

More images

Related news

The 2nd opinion seminar for "Strategic Environmental Assessment: SEA"

07 Nov 2019

Read

ยูเออี ขอแจ้งวันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2566

23 Nov 2022

Read

ยูเออี จัดอบรม ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ สำหรับผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ( Confined Space )

24 Mar 2023

Read