UAE ให้บริการตรวจวิเคราะห์สารไซยาไนด์ (Cyanide) ตัวอย่าง น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำประปา โดย ห้องปฏิบัติการระดับสากลที่ได้รับรอง ISO/IEC 17025

16 May 2023

 รู้อย่างไรว่าในน้ำมีการปนเปื้อนสารไซยาไนด์

UAE ให้บริการตรวจวิเคราะห์สารไซยาไนด์ (Cyanide) ตัวอย่าง น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำประปา โดย ห้องปฏิบัติการระดับสากลที่ได้รับรอง ISO/IEC 17025

ปัจจุบันห้องปฏิบัติการยูเออี ได้รับการรับรอง ISO/IEC17025 ดัชนี ไซยาไนด์ ในน้ำดื่ม (ภาชนะบรรจุปิดสนิท) กับทางสำนักงานมาตรฐานห้องปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ไซยาไนด์ คืออะไร ไซยาไนด์ “ไซยาไนด์” พบได้ในหลายรูปแบบทั้งของเหลว ของแข็ง และก๊าซ มักจะไม่มีสี จุดเด่นที่สังเกตได้เหมือนกันคือมี “กลิ่นคล้ายอัลมอนด์” ไซยาไนด์ เข้าสู่ร่างกายได้ทางไหน? /การหายใจ /การกิน /การซึมเข้าสู่ผิวหนัง

อาการเมื่อได้รับพิษจากไซยาไนด์ อาการไม่รุนแรง กล้ามเนื้อล้า หายใจลำบาก ปวดหัว รู้สึกมึนงง วิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน ลมหายใจมีกลิ่นอัลมอนด์จางๆ รู้สึกระคายเคือง คันจมูก คอ และปาก อาการรุนแรง คลื่นไส้อาเจียนอย่างรุนแรง หายใจลำบาก ชักหมดสติ เสียชีวิตภายใน 10 นาที 

วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น • ห้ามผายปอด เพราะผู้ช่วยเหลือมีโอกาสได้รับสารพิษ จากการเป่าปอด • เนื่องจากไซยาไนด์เป็นสารพิษที่รุนแรง และสามารถทำให้เสียชีวิตได้ในหลักนาที หากได้รับในปริมาณมาก อาจเสียชีวิตฉับพลันได้)ดังนั้นจึงไม่มีวิธีการปฐมพยาบาลแบบจำเพาะเจาะจงกับการถูกสารพิษชนิดนี้ และควรรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

ขอบคุณข้อมูลจาก ที่มา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล : https://www.rama.mahidol.ac.th/poisoncenter/th/pois-cov/Cyani
 ไทยรัฐออนไลน์ :  https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2688840
 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล : https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/april-2023/cyanide

สอบถามเพิ่มเติมโทร
One Stop Service: 0 2763 2898 – 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com ติดต่อเรา : https://www.uaeconsultant.com/th/contact_us

More images

Related news

ยูเออีได้รีบวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 แล้ว

02 Sep 2021

Read

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตไฮโดรคาร์บอนเรซิน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์)

14 Mar 2022

Read

สรุปผลการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2)

24 May 2023

Read