ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

11 Jul 2022

ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

โดยแบ่งออกเป็น 2 เวที ประกอบด้วย

โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ที่
โทรศัพท์ : 089-685-0601
โทรสาร : 0-2763-2830
E-mail: eia.bkairport@gmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeep_NJr_ywhG--NaJF6dehHkV7Mm99gWXEn-8Vwit8SeNCxQ/viewform

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการhttps://drive.google.com/drive/folders/1Jeg3si99bgXpwCwW0F694djKqXrqvAbQ?fbclid=IwAR0y37613gO-CqQxLFgcfqzOVDsqayNHl78r2BSPnn2POf9aGYur031oHrc

ฝากกดติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่อติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/eiabkairport/

#บึงกาฬ #สนามบินบึงกาฬ #ท่าอากาศยานบึงกาฬ

More images

Related news

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตไฮโดรคาร์บอนเรซิน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์)

14 Mar 2022

Read

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด แจ้ง เรื่อง การแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

14 June 2022

Read

สรุปกิจกรรมประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนนโยบายและ แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไปสู่การปฏิบัติ เดือน มีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2566

29 May 2023

Read