ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

11 Jul 2022

ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

โดยแบ่งออกเป็น 2 เวที ประกอบด้วย

โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมได้ที่
โทรศัพท์ : 089-685-0601
โทรสาร : 0-2763-2830
E-mail: eia.bkairport@gmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeep_NJr_ywhG--NaJF6dehHkV7Mm99gWXEn-8Vwit8SeNCxQ/viewform

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการhttps://drive.google.com/drive/folders/1Jeg3si99bgXpwCwW0F694djKqXrqvAbQ?fbclid=IwAR0y37613gO-CqQxLFgcfqzOVDsqayNHl78r2BSPnn2POf9aGYur031oHrc

ฝากกดติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจ เพื่อติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/eiabkairport/

#บึงกาฬ #สนามบินบึงกาฬ #ท่าอากาศยานบึงกาฬ

More images

Related news

สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของประเทศ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า สู่ความท้าทายในการจัดทำแผนด้วย SEA”

27 Oct 2021

Read

ยูเออี มีบริการใหม่! ของห้องปฏิบัติการทดสอบได้ขยายศักยภาพการให้บริการตรวจวิเคราะห์

28 Oct 2021

Read

ยูเออี ร่วมกับ โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จัดกิจกรรมฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและปฎิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

23 Mar 2023

Read