พนักงานยูเออี ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1

05 Jul 2021

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยพนักงานยูเออี ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 แล้ว จำนวน 410 คน พร้อมสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยให้กับลูกค้าของเรา รายละเอียด ดังนี้

สัดส่วน ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 จำนวนพนักงานทั้งหมด 542 คน
- ฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 410 คน (76% ของพนักงาน)
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ถึงแม้ว่า จะฉีดวัคซีนแล้ว แต่พวกเรายังคงเข้มงวดในมาตรการป้องกัน COVID-19 ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอต่อไปค่ะ

More images

Related news

UAE is Ready to Provide Factory Odor Testing Services by Sensory Test.

11 Aug 2020

Read

ยูเออี เฝ้าระวังผลกระทบด้านมลพิษ จากเหตุการณ์โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้

06 July 2021

Read

สัมมนา เรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อความยั่งยืน” ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

27 Sep 2022

Read