อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)

กิจกรรมการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) ในวันที่ 6 และ 7 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. โดย อาจารย์ภคนนท์ พรหมสุวรรณ วิทยากรจากบริษัท เอสอาร์ดี คอนซัลแตนท์ จำกัด อบรมให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทยูเออี จำนวน 20 คน ณ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

06 ก.ย 2563

อ่านต่อ

ยูเออีถ้อยแถลงนโยบายและวัตถุประสงค์ ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ถ้อยแถลงนโยบายและวัตถุประสงค์ ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ฉบับใหม่ เพื่อให้บรรลุนโยบาย วัตถุประสงค์และคำมั่นสัญญา เพื่อบรรลุค่านิยม (values) ของห้องปฏิบัติการที่ให้พนักงานทุกคนมุ่งมั่นให้สำเร็จ ประกอบด้วย ความรวดเร็วในการบริการ มาตรฐานสากลและคุณภาพสูง ศักยภาพขีดความสามารถพร้อมบริการและการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า

31 ก.ค 2563

อ่านต่อ

อบรมหลักสูตร การทำงานบนที่สูงและการกู้ภัย

วันอังคารที่ 9 และวันพุธที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-16.30 น. MR. PRAWIT TEPSONGKROH วิทยากร บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด อบรมหลักสูตร การทำงานบนที่สูงและการกู้ภัย (Work At Height And Rescue) ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทยูเออี จำนวน 10 คน ณ บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัด สระบุรี

10 ก.ค 2563

อ่านต่อ

อบรมหลักสูตร กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-16.30 น. นายพัฒน์พงษ์ บุตรราช วิทยากร บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด อบรมหลักสูตร กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ให้เจ้าหน้าที่บริษัทยูเออี จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

29 ม.ค 2563

อ่านต่อ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ (MOU Signing Ceremony)

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคุณสมพงษ์ บุญกล่อมจิตร ผู้อำนวยการบริหาร สายงานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด Mr.Vincent Aloysius CEO and Authorized Representative พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ (MOU Signing Ceremony) ณ อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3 บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

23 ม.ค 2563

อ่านต่อ

ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 13 และวันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  เวลา 07.00 – 12.00 น. ยูเออี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2563 โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากอาชีวเวชศาสตร์ไทย มีพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งสิ้น 541 คน ณ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

13 ม.ค 2563

อ่านต่อ