สัมมนา เรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อความยั่งยืน” ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม สัมมนา เรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อความยั่งยืน” จัดสัมมนาวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) เวลา 09.00 - 12.30 น. ลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาได้ที่https://www.facebook.com/flx/warn/?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSezhn_BaVQskjTuxGchbWg7RKNqHZDsGhwga8VZXFB_r-mL6Q%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR3hYaN2kcavqIyW4ywpLYLui6x90287K4Jx7gdvqwIAVESKpmeFlf7tF64&h=AT2MuCyugsZo1gOw80mDZ7GvM0HJ6JzCyboyXRyVuhzNSQR4sDwqrEjcBxsKU_TDb0L1_kuQN5k_6XkAe6QgGudx70aYiaRwIrObhTn9SB7WjuuS5F_qtobsdWN9CZpZax8z9HMXg-Q4QN8FAB3yWMSubVon2O7VYPBTc6uKjmFaU_Ps2DiFthn8l-z6C1C88rQz9M29yksuqvmNe0lf5tLnHocKN8JCX2sbqIYyO9_Med7JAEcT1sWfFLoUNvn7blcpJ0sbi0QkxxsdYm0ndkkl3g สำหรับท่านที่ลงทะเบียน จะได้เอกสารประกอบการบรรยาย และ LINKการเข้าร่วมสัมมนา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท เอ็นไวรอนเมนทัล เทรนนิง แอนด์ ยูทิลิตีส์ จำกัด 02-7632828 ต่อ 3003 หรือ 3000 (คุณนพวรรณ หรือ คุณมัชฌิมา)

27 ก.ย 2565

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี กับ คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทศิษย์เก่าเกียรติยศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ขอแสดงความยินดี กับ คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทศิษย์เก่าเกียรติยศ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 โดยเข้ารับประทานโล่เกียรติคุณจาก พล.อ.ม.จ.เฉลิมศึก ยุคล ผู้แทนพระองค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปีนี้

ลิงค์ข่าวในพระราชสำนัก
https://drive.google.com/file/d/1jX9c7a8A-XUJKqh6Y0MuILhKCicKy-w4/view?fbclid=IwAR0QF_-q4IWslnoVdih9nvFVkzKdGj3rQPEs3ZosMc1yDMgnNw2D5kpwIbw

26 ก.ย 2565

อ่านต่อ

UAE ฉลองครบรอบ 32 ปี มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกประเภท ส่วนลดสูงสุด 32%

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ฉลองครบรอบ 32 ปี UAE มอบโปรโมชั่นพิเศษภายใต้แคมเปญ 32nd Year Anniversary of UAE มอบส่วนลดสูงสุด 32% สำหรับค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกประเภท ระหว่างวันนี้-31 ธันวาคม 2565 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
One Stop Service: 0 2763 2898- 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com #uaeconsultant

20 ก.ย 2565

อ่านต่อ

UAE ฉลองครบรอบ 32 ปี มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับบริการสอบเทียบเครื่องแก้ว ส่วนลดสูงสุด 32%

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ฉลองครบรอบ 32 ปี UAE มอบโปรโมชั่นพิเศษภายใต้แคมเปญ 32nd Year Anniversary of UAE มอบส่วนลดสูงสุด 32% สำหรับบริการสอบเทียบเครื่องแก้ว ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น ! บริการด้านการสอบเทียบเครื่องแก้วที่ได้มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2017 หมายเลขการรับรอง 0416 สาขาการสอบเทียบ ปริมาตร (Volume) รายการสอบเทียบ (Parameter) Volumetric flask 25 cm3 50 cm3 100 cm3 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
One Stop Service: 0 2763 2898- 99
 Website: http://www.uaeconsultant.com
 E-Mail: uae@uaeconsultant.com

20 ก.ย 2565

อ่านต่อ

ยูเออี ครบรอบ 32 ปี แห่งการเป็น “We Are Environmental One Stop Service”


คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์
ประธานกรรมการบริหารhttps://fb.watch/fGh55IdfSD/
วีดีโอประมวลภาพ

">20 กันยายน 2565 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ครบรอบ 32 ปี แห่งการเป็น “We Are Environmental One Stop Service”

 "UAE ยึดถือปฏิบัติมาตลอดกว่า 32 ปี ของการทำธุรกิจ โดยยึดถือคุณภาพ และความเป็นมืออาชีพ (Professional) ในการทำธุรกิจ ความเป็นพันธมิตร (Partnership) ช่วยกันแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาเสนอทางออก (Solutions Provider) ให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง"

คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์
ประธานกรรมการบริหารhttps://fb.watch/fGh55IdfSD/
วีดีโอประมวลภาพ

20 ก.ย 2565

อ่านต่อ

Trainers of the “Air Quality Monitoring Training” in Nay Pyi Taw, Myanmar

United Analyst and Engineering Consultant Co., Ltd. (UAE) as the trainers of the “Air Quality Monitoring Training” in Nay Pyi Taw, Myanmar. This Training was a part of the project activities of “Project for Monitoring and Assessment of Air Quality in Transboundary Haze Pollution” under Mekong-Lancang Cooperation. And organized by Environmental Conservation Department from 25th to 29th August 2022.

09 ก.ย 2565

อ่านต่อ