หน้าหลัก / ข่าวและกิจกรรม / ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

ยูเออี LINE Official กิจกรรม “มาเป็นเพื่อนกันเถอะ”

เริ่มต้นเดือนใหม่ ยูเออีมีกิจกรรมดีๆมาฝากค่ะ “มาเป็นเพื่อนกันเถอะ”
เป็นเพื่อนกับยูเออีบน LINE Official Account อีกช่องทางรับข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งส่วนลด โปรโมชั่น บริการด้านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร (One Stop Service) พร้อมลุัน !! รับเครื่องดื่มคายร้อนฟรี! แสกน QR Code เพิ่มเพื่อนไลน์ยูเออีวันนี้ ลุ้นรับ e - Coupon Starbucks มูลค่า 150 บาท 20 รางวัล กติกาง่ายๆ
1. เพียงแสกน QR Code ตามภาพนี้
2. กด Like FB Page UAE Consultant พร้อมกับ Like & Share โพสต์กิจกรรม และติดแฮชแท็ก #uaeconsultant พร้อมตั้งค่าโพสต์แบบสาธารณะ
3. Capture หน้าจอที่แชร์กิจกรรมนี้ พร้อมส่ง ชื่อ-นามสกุล (บริษัท), ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ เมล์ เข้ามาทางแชท LINE: UAE Consultant ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : วันที่ 1 เม.ย. 64 - 20 เม.ย. 64
ประกาศผลวันที่ 27 เม.ย. 64 ทางเมล์ผู้ได้รับรางวัลเท่านั้น
เงื่อนไขกิจกรรม : ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องแจ้งยืนยันสิทธิ์ภายใน 7 วันผ่านทางแชท LINE: UAE Consultant
คำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
พนักงาน UAE และบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัล

01 เม.ย 2564

อ่านต่อ

สัมมนาเรื่อง “การปฏิรูประบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)”

    วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “การปฏิรูประบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)” โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวเปิดกล่าวสัมมนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมสัมมนา
     พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า ระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เป็นเครื่องมือเพิ่มขีดความสามารถในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และแผนงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม และบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งระดับประเทศ รายสาขา และเชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากขึ้น และลดความขัดแย้งระหว่างยุทธศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะระหว่างยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่เพื่อรองรับ SEA การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการพิจารณาศึกษาและการติดตามการปฏิรูประบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) อีกทั้งนำเสนอปัญหาอุปสรรคของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และการปฏิรูประบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และเป็นการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูประบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)
      ทั้งนี้ การสัมมนาดังกล่าวมีการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย การนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของการปฏิรูประบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศ ในประเด็น ปัญหาเชิงหน่วยงาน ปัญหาเชิงกระบวนการ และปัญหาเชิงพื้นที่ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ และสถาบันการศึกษา

31 มี.ค 2564

อ่านต่อ

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมบริษัทยูเออี แจ้งวันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงวันหยุดสงกรานต์

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอแจ้งวันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ one stop service +66 2763 2898

29 มี.ค 2564

อ่านต่อ

ชวนชม “กัลปพฤกษ์” งามสะพรั่ง ณ UAE

ชวนชม “กัลปพฤกษ์” ณ UAE  งามสะพรั่งรับร้อน ลมอุ่นช่วงเดือนมีนาคมหน้าร้อนมาเยือนกัลปพฤกษ์พากันทิ้งใบตามฤดูกาลออกดอกสีชมพูพราวเต็มต้น ก้านดอกยาวออกดอกออกตามกิ่งใบ ดอกตูมเป็นกระจุกสีชมพูเข้ม พอคลี่กลีบบานจะกลายเป็นสีชมพูอ่อนไล่เฉดกลายเป็นสีขาวซีดยามดอกไม้ใกล้ร่วงแต่ละช่อจึงดูอ่อนโยนด้วยกลีบสีชมพูหวานเกสรสีเหลืองดูพองฟูทั้งกิ่งเสน่ห์งามตา ทั้งยังส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ น่าประทับใจ อนึ่ง “เชื่อกันว่ากัลปพฤกษ์เป็นต้นไม้สารพัดนึก หากตั้งจิตอธิษฐานใต้ต้นไม้นี้แล้วจะทำให้สมหวัง อีกทั้งเป็นไม้มงคล หากนำไปปลูกที่บ้านจะโชคดีมีชัย”

17 มี.ค 2564

อ่านต่อ

Update กฎหมายใหม่ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

Update กฎหมายใหม่ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔) สรุปสาระสำคัญกฎหมาย • ยกเลิกฉบับเดิม คือ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๔๗) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ • ปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพดินให้เหมาะสมตามความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยใช้ข้อมูลของคนไทยมาประกอบการคำนวณ • แบ่งคุณภาพดินตามลักษณะการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) เพื่ออยู่อาศัย เพื่อปกป้องประชาชนที่อยู่อาศัยและ (๒) เพื่อค้าขาย เกษตรกรรม และ อื่นๆ เพื่อปกป้องกลุ่มวัยทำงาน และเกษตรกร • กำหนดมาตรฐานค่า Heavy Metals ๙ ชนิด Volatile Organic Compounds ๑๖ ชนิด Pesticides ๑๒ ชนิด และสารอันตรายอื่นๆ ๔ ชนิด • การเก็บตัวอย่างดิน ด้วยเครื่องมือทำจากวัสดุสังเคราะห์หรือโลหะปลอดสนิม บริเวณพื้นผิวดิน/หรือระดับความลึกต่างๆโดยความลึก ก็จะขึ้นกับวัตถุประสงค์ ที่ต้องการประเมินการปนเปื้อน รายละเอียด : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/054/T_0020.PDF?fbclid=IwAR2lUecKbPxA4VkRYW66NpxGBkqBXxt1JXIkvK1QW8GvxPwb-pCDFfsbeEA

12 มี.ค 2564

อ่านต่อ

ยูเออีได้รับการรับรองรายงานการทดสอบ (เพิ่มเติม) ความสามาถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตราฐาน ISO/IEC17025 : 2017

   ขอประชาสัมพันธ์ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ผู้นําด้านการให้บริการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร (One Stop Service)   
   ปัจจุบัน ยูเออีได้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC17025 : 2017 โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และได้พัฒนาขยายขอบข่ายการได้รับการรับรอง เพิ่มเติม จำนวน 31 รายการ วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ น้ำ น้ำเสีย น้ำทะเล น้ำแข็ง น้ำสระว่ายน้ำ น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ดิน และกากตะกอน
    ยูเออีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้นําด้านการให้บริการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร (One Stop Service) ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

22 ก.พ 2564

อ่านต่อ