หน้าหลัก / ข่าวสารและกิจกรรม / กิจกรรมโครงการ / สัมมนาอบรมออนไลน์ ฟรี! การจัดการมลพิษทางน้ำ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

สัมมนาอบรมออนไลน์ ฟรี! การจัดการมลพิษทางน้ำ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

22 พ.ย 2564

สัมมนาออนไลน์ ฟรี! 

“การจัดการมลพิษทางน้ำ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม”

 รอบที่ 1 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 8.30 - 16.00 น.

รอบที่ 2 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 8.30 - 16.00 น.

...................................

- การจัดการมลพิษทางน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

- ปัญหาที่พบจากการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย และแนวทางแก้ไข

...................................

สอบถามเพิ่มเติม : ปวันรัตน์, อาภากร

โทรศัพท์ 0-2763-2828 ต่อ 3208, 3213

อีเมล : premprachakon64@gmail.com 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ shorturl.at/adBDF

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

ยูเออีพร้อมให้บริการตรวจสอบกลิ่นจากโรงงาน โดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม (Sensory Test)

11 ส.ค 2563

อ่านต่อ

การสัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการและแนะนำแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (3Rs) ประจำปี 2563

25 ส.ค 2563

อ่านต่อ

ยูเออีได้รีบวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 แล้ว

02 ก.ย 2564

อ่านต่อ