หน้าหลัก / ข่าวสารและกิจกรรม / กิจกรรมโครงการ / ยูเออีผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร (Environmental One Stop Service) ได้รับรางวัลเกียรติยศ Bai Po Business Awards by Sasin

ยูเออีผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร (Environmental One Stop Service) ได้รับรางวัลเกียรติยศ Bai Po Business Awards by Sasin

16 ต.ค 2563

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร (Environmental One Stop Service) ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2015 ด้านห้องปฎิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม และรับรองมาตฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และ การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 สามารถให้บริการที่ตรงต่อความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ได้รับรางวัลเกียรติยศ Bai Po Business Awards by Sasin จากความโดดเด่นในด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Practice) และการบริหารจัดการด้านสินค้าบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service) และบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการได้อย่างยอดเยี่ยมในการดำเนินงาน (Operational Best Practice) ยูเออียังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพองค์กรและก้าวสู่ความเป็นผู้นำและผู้เชียวชาญในการบริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร (Environmental One Stop Service)

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

04 ก.ค 2562

อ่านต่อ

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)

06 ก.ย 2563

อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ การสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สู่การวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

22 ต.ค 2563

อ่านต่อ