หน้าหลัก / ข่าวสารและกิจกรรม / กิจกรรมโครงการ / โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (กรกฎาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2563)

โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (กรกฎาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2563)

18 ก.ย 2563

ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บริษัท มิตรผลไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด (ภูเขียว) เชิญชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ, องค์การบริหารส่วนตำบล, หน่วยงานราชการ เข้าเยี่ยมชมการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) เป็นที่ปรึกษา ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (กรกฎาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2563) ณ โรงเรียนโคกสะอาด จังหวัดชัยภูมิ

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

สัมมนาออนไลน์ ฟรี! ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ครั้งที่ 3 เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีตรวจสอบความเข้มกลิ่นตามมาตรฐานจากโรงงานอย่างถูกต้องตามกฏหมาย" วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563

23 ก.ย 2563

อ่านต่อ

SEA Potash - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแร่โพแทช

22 ม.ค 2564

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์ "การเปลี่ยนแปลงรหัสเอกสารระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2017"

13 พ.ค 2564

อ่านต่อ