วันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2565

13 ธ.ค 2564

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ขอแจ้งวันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2565 รายละเอียดดังตาราง

*งานทั่วไปของกลุ่มงานโลหะหนัก คือดัชีนอกเหนือจากตาราง ปิดรับ วันที่ 28 ธันวาคม 2564

*งานทั่วไปของกลุ่มงานจุลชีววิทยาฯ คือ ดัชนีนอกเหนือจากตา​ราง ปิดรับ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 และเปิดรับตัวอย่างปกติ วันพฤหัสที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

ระหว่างนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ One Stop Service 0 2763 2898-9

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

ยูเออีถ้อยแถลงนโยบายและวัตถุประสงค์ ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025

31 ก.ค 2563

อ่านต่อ

อบรมออนไลน์ ฟรี! หัวข้อ “การจัดการคุณภาพอากาศในอาคารอย่างไรภายใต้ปกติใหม่”

25 มิ.ย 2564

อ่านต่อ

ยูเออี มีบริการใหม่! ของห้องปฏิบัติการทดสอบได้ขยายศักยภาพการให้บริการตรวจวิเคราะห์

28 ต.ค 2564

อ่านต่อ