ยูเออี รับรางวัล สำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564

09 ธ.ค 2564

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ผู้ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร (Environmental One Stop Service) รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ จากโครงการส่งเสริมสำนักงาน สีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง UAE ได้เข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวเป็นปีแรก และผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน “ระดับดี”

รางวัลสำนักงานสีเขียวมอบให้กับสำนักงานที่มีการนำความรู้สำนักงานสีเขียวไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการดำเนินการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศและดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในสำนักงาน

นับเป็นอีกรางวัลหนึ่งที่ UAE ภาคภูมิใจ และตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

การสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เรื่อง "การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)”

07 พ.ย 2562

อ่านต่อ

การผ่านวิกฤต ไม่ใช่แค่ธุรกิจไปรอด แต่ต้องพาลูกค้าและคนในองค์กรผ่านไปด้วยกัน

16 ธ.ค 2563

อ่านต่อ

ฝากร้านอาหารและรีวิวอาหารกับยูเออี

30 มิ.ย 2564

อ่านต่อ