หน้าหลัก / ข่าวสารและกิจกรรม / กิจกรรมภายในบริษัท / พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ (MOU Signing Ceremony)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ (MOU Signing Ceremony)

23 ม.ค 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. คุณศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคุณสมพงษ์ บุญกล่อมจิตร ผู้อำนวยการบริหาร สายงานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด Mr.Vincent Aloysius CEO and Authorized Representative พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ (MOU Signing Ceremony) ณ อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3 บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด (สำนักงานใหญ่)

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

ขอขอบคุณวิทยากร และ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ร่วมอบรม ออนไลน์ "แนวทางการยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 และ 5"

20 ส.ค 2563

อ่านต่อ

การประชุม โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 2 การส่งเสริม (Enhancement) และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน (RECP) ในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด

25 ส.ค 2563

อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์บริการเสริมด้านการสอบเทียบเครื่องแก้ว

30 ส.ค 2564

อ่านต่อ