หน้าหลัก / ข่าวสารและกิจกรรม / กิจกรรมภายในบริษัท / ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2563

ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2563

13 ม.ค 2563

วันจันทร์ที่ 13 และวันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  เวลา 07.00 – 12.00 น. ยูเออี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2563 โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากอาชีวเวชศาสตร์ไทย มีพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพทั้งสิ้น 541 คน ณ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

การสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เรื่อง "การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)”

07 พ.ย 2562

อ่านต่อ

พนักงานยูเออีรับการฉีดวัคซีน COVID-19

10 มิ.ย 2564

อ่านต่อ

ยูเออีได้รับรางวัลพระราชทาน SMEs Excellence Awards 2021 ประเภทรางวัลธุรกิจบริการ (Services)

25 พ.ย 2564

อ่านต่อ