หน้าหลัก / ข่าวสารและกิจกรรม / ประกาศรับฟังความคิดเห็น EIA/EHIA / การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

19 มิ.ย 2562

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มี 3 หัวข้อย่อย 
3.1 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1
แผนที่สถานที่จัดประชุม
3.2 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2
3.3 วีดิทัศน์แนะนำโครงการ
วีดิทัศน์แนะนำโครงการ

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) บนทางหลวงหมายเลข 31 (ถนนวิภาวดีรังสิต)

24 ม.ค 2562

อ่านต่อ

ยูเออีผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร (Environmental One Stop Service) ได้รับรางวัลเกียรติยศ Bai Po Business Awards by Sasin

16 ต.ค 2563

อ่านต่อ

การเปลี่ยนแปลงการรายงานผลการทดสอบแบคทีเรีย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี)

22 ต.ค 2563

อ่านต่อ