หน้าหลัก / ข่าวสารและกิจกรรม / ประกาศรับฟังความคิดเห็น EIA/EHIA / โครงการท่าเทียบเรือที่ 3

โครงการท่าเทียบเรือที่ 3

06 มี.ค 2562

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการท่าเทียบเรือที่ 3 ของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 7 ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์ วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องสร้อยเพชร 1-2 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (กรกฎาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2563)

18 ก.ย 2563

อ่านต่อ

ทำบุญครบรอบ 30 ปี บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี)

22 ก.ย 2563

อ่านต่อ

กิจกรรมอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี ตามกฎกระทรวง เรื่อง ความปลอดภัยสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556

22 ต.ค 2563

อ่านต่อ