หน้าหลัก / ข่าวสารและกิจกรรม / ข่าวและกิจกรรมทั้งหมด / ประชาสัมพันธ์ "การเปลี่ยนแปลงรหัสเอกสารระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2017"

ประชาสัมพันธ์ "การเปลี่ยนแปลงรหัสเอกสารระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2017"

13 พ.ค 2564

ห้องปฏิบัติการยูเออี ขอแจ้งเรื่อง การเปลี่ยนแปลงรหัสเอกสารวิธีดำเนินการทดสอบ ได้แก่ วิธีดำเนินการ ทดสอบหาปริมาณโลหะหนักในน้ำ และ VOCs ในบรรยากาศ และการตรวจวัดเสียงชนิดต่าง ๆ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรหัสเอกสารวิธีดำเนินการทดสอบดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบ รายละเอียดดังตารางภาพด้านล่าง

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ (MOU Signing Ceremony)

23 ม.ค 2563

อ่านต่อ

การประชุมเรื่อง“การเผยแพร่แนวทางการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)” สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

11 ส.ค 2563

อ่านต่อ

โครงการศึกษาการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

17 ก.ย 2563

อ่านต่อ