ยูเออีผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร (Environmental One Stop Service) ได้รับรางวัลเกียรติยศ Bai Po Business Awards by Sasin

16 ต.ค 2563

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (UAE) ผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร (Environmental One Stop Service) ที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2015 ด้านห้องปฎิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม และรับรองมาตฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และ การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 สามารถให้บริการที่ตรงต่อความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ได้รับรางวัลเกียรติยศ Bai Po Business Awards by Sasin จากความโดดเด่นในด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Practice) และการบริหารจัดการด้านสินค้าบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service) และบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการได้อย่างยอดเยี่ยมในการดำเนินงาน (Operational Best Practice) ยูเออียังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพองค์กรและก้าวสู่ความเป็นผู้นำและผู้เชียวชาญในการบริการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร (Environmental One Stop Service)

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

ร่วมพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015

20 ส.ค 2562

อ่านต่อ

หนังสือคำสั่ง ฉบับที่ 24/2563 เรื่อง ข้อปฏิบัติพนักงานในสถานการณ์ COVID-19

21 ธ.ค 2563

อ่านต่อ

ยูเออีขอแสดงความยินดี กับผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระบบผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

22 ธ.ค 2563

อ่านต่อ