ยูเออี ได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025:2017 ดัชนี PM 2.5

05 เม.ย 2565

คุณภาพอากาศ PM 2.5 ปัจจุบันยังเป็นปัญหามลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จะมีความสัมพันธ์กับอัตราเพิ่มอาการของโรคทางเดินหายใจ ลดประสิทธิภาพการทำงานของปอด และเกี่ยวโยงกับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ และเด็กจะมีอัตราเสี่ยงสูงกว่าคนปกติ (ที่มา กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย)

 ยูเออีเห็นความสำคัญ ในเรื่องปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ปัจจุบันยูเออีสามารถให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) รวมถึงดัชนีคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป อื่นๆตาม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
One Stop Service: 0 2763 2898 - 99
Website: http://www.uaeconsultant.com
E-Mail: uae@uaeconsultant.com
Facebook: UAE Consultant

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา

04 ก.ค 2562

อ่านต่อ

โครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (กรกฎาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2563)

18 ก.ย 2563

อ่านต่อ

หนังสือคำสั่ง ฉบับที่ 24/2563 เรื่อง ข้อปฏิบัติพนักงานในสถานการณ์ COVID-19

21 ธ.ค 2563

อ่านต่อ