ยูเออีดำเนินการขอปิดปรับปรุง Website

28 ธ.ค 2564

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ดำเนินการขอปิดปรับปรุง Website ขณะปรับปรุง ไม่สามารถใช้งานได้

ตั้งแต่ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ถึง    วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวก

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ (MOU Signing Ceremony)

23 ม.ค 2563

อ่านต่อ

ขอขอบคุณวิทยากร และ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ร่วมอบรม ออนไลน์ "แนวทางการยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 และ 5"

20 ส.ค 2563

อ่านต่อ

ยูเออี มีบริการใหม่! ของห้องปฏิบัติการทดสอบได้ขยายศักยภาพการให้บริการตรวจวิเคราะห์

28 ต.ค 2564

อ่านต่อ