วันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2565

13 ธ.ค 2564

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ขอแจ้งวันหยุดรับตัวอย่าง ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2565 รายละเอียดดังตาราง

*งานทั่วไปของกลุ่มงานโลหะหนัก คือดัชีนอกเหนือจากตาราง ปิดรับ วันที่ 28 ธันวาคม 2564

*งานทั่วไปของกลุ่มงานจุลชีววิทยาฯ คือ ดัชนีนอกเหนือจากตา​ราง ปิดรับ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 และเปิดรับตัวอย่างปกติ วันพฤหัสที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

ระหว่างนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ One Stop Service 0 2763 2898-9

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจมาตรการแก้ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ศาลาทางหลวงหน้าสำนักงานการปิโตรเลียม แห่งประเทศไทย (ปตท.)

04 ก.พ 2562

อ่านต่อ

ขอขอบคุณวิทยากร และ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ร่วมอบรม ออนไลน์ "แนวทางการยกระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 และ 5"

20 ส.ค 2563

อ่านต่อ

อบรมออนไลน์ เรื่อง "การรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน (Self Declaration) และการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบเอกชน (Third Party)

27 พ.ย 2563

อ่านต่อ