ยูเออี รับรางวัล สำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564

09 ธ.ค 2564

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ผู้ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร (Environmental One Stop Service) รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ จากโครงการส่งเสริมสำนักงาน สีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง UAE ได้เข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวเป็นปีแรก และผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน “ระดับดี”

รางวัลสำนักงานสีเขียวมอบให้กับสำนักงานที่มีการนำความรู้สำนักงานสีเขียวไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการดำเนินการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศและดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในสำนักงาน

นับเป็นอีกรางวัลหนึ่งที่ UAE ภาคภูมิใจ และตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม

รูปภาพเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการใช้แบบจำลอง AERMOD เพื่อประเมินการแพร่กระจายมลพิษทางอากาศ โครงการศึกษาการจัดการมลพิษทางอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

05 ส.ค 2563

อ่านต่อ

เร็วๆนี้ อบรมออนไลน์ ฟรี! เรื่อง ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นและการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยตนเอง

18 ก.พ 2564

อ่านต่อ

พนักงานยูเออีรับการฉีดวัคซีน COVID-19

10 มิ.ย 2564

อ่านต่อ