หน้าหลัก / ลูกค้าของเรา / ลูกค้าต่างประเทศ / Nam Theun 2 Power Company Limited, Lao PDR

Nam Theun 2 Power Company Limited, Lao PDR

เจ้าของโครงการ

Nam Theun 2 Power Company Limited, Lao PDR

รายละเอียดโครงการ

รูปภาพเพิ่มเติม