หน้าหลัก / ลูกค้าของเรา / ราชการและรัฐวิสาหกิจ / โครงการศึกษาสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างทางวิ่งทางขับที่ 2 บริเวณพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา อำเภอบ้างฉาง จังหวัดระยอง

โครงการศึกษาสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างทางวิ่งทางขับที่ 2 บริเวณพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา อำเภอบ้างฉาง จังหวัดระยอง

ชื่อโครงการ

โครงการศึกษาสำรวจและออกแบบงานก่อสร้างทางวิ่งทางขับที่ 2 บริเวณพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา อำเภอบ้างฉาง จังหวัดระยอง

เจ้าของโครงการ

กรมช่างโยธาทหารเรือ

รายละเอียดโครงการ

การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)