Home / News & Activities / UAE’s Project Activities

ยูเออีได้รับการรับรองรายงานการทดสอบ (เพิ่มเติม) ความสามาถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตราฐาน ISO/IEC17025 : 2017

   ขอประชาสัมพันธ์ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) ผู้นําด้านการให้บริการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร (One Stop Service)   
   ปัจจุบัน ยูเออีได้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC17025 : 2017 โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และได้พัฒนาขยายขอบข่ายการได้รับการรับรอง เพิ่มเติม จำนวน 31 รายการ วัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ น้ำ น้ำเสีย น้ำทะเล น้ำแข็ง น้ำสระว่ายน้ำ น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ดิน และกากตะกอน 
   ยูเออีมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้นําด้านการให้บริการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร (One Stop Service) ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

22 Feb 2021

Read

ประชาสัมพันธ์สัมมนาออนไลน์ ฟรี! ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ครั้งที่ 5 เรื่อง ระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารเบื้องต้นและการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยตนเอง วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

ขอประชาสัมพันธ์สัมมนาออนไลน์ ฟรี! ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เรื่อง ระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารเบื้องต้นและการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยตนเอง วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งผ่าน QR Code ดังไฟล์ประชาสัมพันธ์ เพื่อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนกว่าที่นั่งจะเต็ม (จำกัดผู้เข้าชมใน Zoom Meeting จำนวน 100 ท่าน) หรือ สำรองที่นั่งได้ทางลิงค์ : https://forms.gle/bhT3roy2X5sGspSc6
หมายเหตุ: ท่านที่ได้รับสิทธิ์เข้าอบรมจะได้รับอีเมลยืนยันการเข้าร่วมพร้อมลิงก์เพื่อเข้าอบรม ภายในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

19 Feb 2021

Read

เร็วๆนี้ อบรมออนไลน์ ฟรี! เรื่อง ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นและการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยตนเอง

สวัสดีค่ะทุกท่าน กลับมาอีกครั้งสำหรับการอบรมออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting ครั้งที่ 5 เดือนมีนาคม 2564 (LIVE...บรรยายไทย ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) เรื่อง ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นและการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียด้วยตนเอง ปักหมุดรอกันได้เลยค่ะ มาเข้าร่วมอบรมรับความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและลุ้นรับของรางวัล ฟรี!

18 Feb 2021

Read

SEA Potash - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแร่โพแทช

SEA Potash - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแร่โพแทช

22 Jan 2021

Read

SEA Potash - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

SEA Potash - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

22 Jan 2021

Read

SEA Potash - การกำหนดขอบเขตของแผนการบริหารจัดการแร่โพแทชเพื่อความยั่งยืน

SEA Potash - การกำหนดขอบเขตของแผนการบริหารจัดการแร่โพแทชเพื่อความยั่งยืน มีลิงค์ และ QR code สำหรับการแสดงความคิดเห็น ดังภาพด้านล่างhttps://docs.google.com/forms/d/1O5vgXyOHaB-0fVxqym_j_G0i-iT1X86aGftYL0KPRo4/edit?usp=sharing

22 Jan 2021

Read