Cookie Policy

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

    เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ การปฏิเสธการเก็บ และการลบคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุกกี้คืออะไร

    คุกกี้ คือ ไฟล์รูปแบบตัวอักษรขนาดเล็กที่จะถูกบันทึกลงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เช่น คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน (ต่อไปเรียกว่า “บริการ”) ซึ่งคุกกี้นี้จะทำหน้าที่จดจำข้อมูลการใช้บริการในขณะนั้นและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการกำหนดภาษาบนอุปกรณ์, สถานะการเข้าใช้บริการของท่านในขณะนั้น หรือเก็บค่าข้อมูลชั่วคราวบางอย่างที่ท่านกรอกเพื่อใช้ในหน้าต่อไป เพื่อช่วยให้การใช้บริการของท่านราบรื่นและเร็วขึ้น โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่านแต่อย่างใด และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกดูหรืออ่านได้โดยเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้นี้เท่านั้น และโดยทั่วไปคุ๊กกี้จะหมดอายุไปเองเมื่อถึงกำหนดโดยเฉพาะ session cookies จะถูกลบทันทีที่ท่านปิดเว็บเบราว์เซอร์หรือออกจากบริการ

2. ประโยชน์ของคุกกี้

    คุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วด้วยค่าที่ถูกบันทึกไว้ ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้สำหรับบริการนี้ถูกลบ หรือหมดอายุไปแล้ว ซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างกลับไปยังค่าเริ่มต้นของบริการ นอกจากนี้คุกกี้บางประเภทยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ด้วย

3. การใช้งานคุกกี้

    บริการของ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (ต่อไปเรียกว่า “บริษัทฯ”) เลือกใช้คุกกี้บางประเภท เช่น
     - Session Cookies เป็นคุกกี้สำหรับจัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) และสถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน และเก็บค่าตัวแปรในหน้าบริการที่ต้องกรอกข้อมูล เช่นในหน้าเว็บไซต์สมัครงาน เพื่อช่วยไม่ให้ผู้ใช้ไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่กรณีขาดการเชื่อมต่อชั่วขณะหรือเพื่อส่งค่าไปหน้าอื่นของเว็บไซต์นี้
     - Google Analytics เป็นคุ๊กกี้สำหรับนับปริมาณการเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการต่อไป
     ทั้งหมดนี้ต่อไป (ต่อไปเรียกว่า “บริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้”) ดังนั้นบริการใดก็ตามที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้จะได้รับคุกกี้จากบริษัทฯ
     เมื่อท่านเข้าถึงบริการที่อ้างอิงนโยบายการใช้คุกกี้ คุกกี้ของบริษัทฯ จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลรวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้าใช้บริการล่าสุดของท่าน เป็นต้น
     บริษัทฯจะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

4. วิธีปิดและการจัดการคุกกี้

    บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากท่านปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ท่านใช้งานบริการได้อย่างไม่ราบรื่นหรือใช้งานไม่ได้บางส่วน อย่างไรก็ตามท่านสามารถปฏิเสธการเก็บคุกกี้หรือปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละผลิตภัณฑ์เว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ตามลิงก์ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

    นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาสเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ ดังนั้นบริษัทฯขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

แก้ไขล่าสุด: 15 มีนาคม พ.ศ. 2564